HR to już od dawna nie tylko kadry i płace, ale również tzw. „miękki HR” – szkolenia, rekrutacje, motywacja i rozwój pracowników. Pracownik to nie „zasób”, ale przede wszystkim osoba, która kierowana konkretną motywacją przyczynia się powodzenia firmy. Obecnie działy HR stają przed coraz trudniejszymi wyzwaniami i potrzebują nowej definicji swojej roli. Z jednej strony powinny spełnić oczekiwania pracowników w zakresie wsparcia w pozytywnym employee experience i dbaniu o ich ścieżkę w organizacji, a z drugiej strony muszą usatysfakcjonować firmę co do mierzalnych rezultatów biznesowych działania HR-u. A wszystko to w wysoce zmiennym środowisku pracy i w obliczu dynamicznych zmian otoczenia organizacji!

Rekrutacja niezależnie od tego, czy prowadzona wewnętrznie, czy zewnętrznie jest często wyzwaniem zarówno dla kandydatów, jak i rekruterów. Najtrudniejsze jest pogodzenie oczekiwań kandydata i potrzeb organizacji oraz znalezienie między nimi kompromisu.

Doświadczenie, jakie wyniesie kandydat z pierwszego kontaktu z firmą, ma ogromny wpływ na to, jak długo będzie chciał w niej pozostać i jak dobrze się w niej odnajdzie. Wiele organizacji kończy niestety proces rekrutacji na podpisaniu umowy. W podejściu employee experience mówimy natomiast o zintegrowanym doświadczeniu wejścia do firmy i dalszych krokach pracownika w jej strukturach. Po to, aby nie szukać najlepszych ludzi na rynku, ale pomagać pracownikom osiągać najwyższy poziom i zatrzymać ich w firmie, warto postawić na partnerską relację.

W jaki sposób kultura organizacji i relacje między kadrą kierowniczą a pracownikami determinują procesy rekrutacyjne? Jak rekrutować najlepszych kandydatów oraz budować więź pracownika z organizacją opartą na partnerskich relacjach? Jak zaangażować i odpowiednio przygotować menedżerów do tej roli? Dowiesz się tego na naszych szkoleniach!

Praca we współczesnym rozumieniu to już nie konieczność, lecz wybór i jeden z obszarów budujących nasze poczucie własnej wartości i społecznej przynależności. „Bez pracy nie ma kołaczy” mówi stare przysłowie, ale my wierzymy, że bez pracy nie ma też życiowych siłaczy. Dobrze zorganizowana i wykonywana w warunkach odpowiedniego komfortu praca służy właścicielom, pracownikom, ich rodzinom i społeczeństwu.

Jak stworzyć w firmie mądre i komfortowe warunki pracy? Jak budować etos pracy w każdym zespole i kiedy praca staje się pozytywnym elementem naszego życia? Te i wiele innych zagadnień poznasz i wykorzystasz w swojej pracy i firmie dzięki naszym szkoleniom.

Ocena pracownicza to najważniejszy moment dla pracownika podczas całego jego okresu pracy. To na tych spotkaniach przełożony i pracownik mają czas, aby podsumować i ocenić, co za nimi oraz porozmawiać otwarcie o tym, co przed nimi. Każdy pracownik zasługuje na rzetelną i obiektywną ocenę swojej pracy oraz uzyskania wartościowej informacji zwrotnej. Jednocześnie każdy przełożony powinien dokonać oceny rezultatów pracy swoich podwładnych na tych samych zasadach. Sam proces może być zorganizowany na wiele sposobów, ważne jest jednak, aby uczestnicy tego procesu rozumieli i akceptowali jego kryteria, zastosowanie i potrzebę.

Jak budować efektywny system ocen pracowniczych? Czy constans feedback może zastąpić całkowicie okresowy appraisal i jak zaprojektować „mądrą” ocenę pracowniczą? Możemy pomóc Ci zdobyć tą wiedzę na naszych szkoleniach lub dzięki usłudze konsultingowej naszych ekspertów.

Mądra płaca to taka, która odzwierciedla poziom posiadanych i wykorzystywanych kwalifikacji i kompetencji, jest adekwatna do wartości pracy i pracownika oraz jego wkładu w sukces i zysk firmy, a także do sytuacji rynkowej. Nie zawsze jest więc ona wprost proporcjonalna do wykształcenia czy posiadanych kwalifikacji formalnych, ale może zależeć na przykład od poziomu odpowiedzialności. Zatem oprócz wartości samej pracy i pracownika pojawia się kwestia ich wyceny. Najlepiej, kiedy opiera się ona na wartości pracy i pracownika, a także benchmarku rynkowym i stanowi formę wynagrodzenia za poświęcony czas oraz wysiłek na poziomie satysfakcjonującym pracownika.

Jak tworzyć mądre systemy wynagradzania? Czym jest wartościowanie stanowisk i po co są opisy stanowiska? Kiedy i jak dawać podwyżki? Wszystko to i wiele więcej na szkoleniach nie dla działu płac, ale dla szefów firm i menadżerów zarządzających oraz dyrektorów HR.

Jak zbadać efektywność szkoleń? Model badania ich rezultatów wg. Kirkcpatricka dla wielu menedżerów HR stał się mitycznym jednorożcem, chociaż w istocie był…koniem trojańskim! Zapomina się bowiem często, że istotnym składnikiem procesu rozwoju i szkolenia jest…uczestnik, czyli pracownik. Wysoka jakość i merytoryka szkolenia to tylko jedna strona medalu. Druga to stworzenie takiej atmosfery, aby uczestnicy chcieli się rozwijać. Mądre szkolenia to takie, w których uczestnicy nie są „zakładnikami” i mają wysoką motywację, aby zdobywać i wykorzystywać wiedzę.

Jak zaplanować, przygotować i zrealizować mądre szkolenia w firmie? Które czynniki są kluczowe, aby szkolenia były efektywne i jakie wskaźniki warto mierzyć? Kiedy jest dobry, a kiedy kiepski czas na szkolenie pracowników? Na te i wiele innych ważnych pytań znajdziesz odpowiedź na naszych szkoleniach i w usłudze doradczej.

Imię i nazwisko
Pole wymagane
Pole wymagane
Firma
Pole wymagane
Pole wymagane
Telefon
Pole wymagane
Pole wymagane
E-mail
Pole wymagane
Pole wymagane
Proszę o przesłanie oferty w zakresie następujących szkoleń
Zaznacz pola obok szkoleń, którymi jesteś zainteresowany
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodatkowe informacje..
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pole wymagane
Pole wymagane
error: