Wszystkie nasze projekty doradcze są prowadzone wg metodyki bazującej na światowych standardach zarządzania projektami, zaś fundamentem każdego działania – precyzyjna odpowiedź na potrzeby klienta, czasem również te nieuświadomione.

Oto jak działamy krok po kroku

 • Precyzyjnie definiujemy potrzeby i cele
  Stosując różnorodne i dostosowane do charakteru projektu narzędzia badawcze – m.in. spotkania, ankiety, testy, wywiady i audyty, definiujemy, jaka zmiana jest kluczem do uruchomienia procesu usprawniania organizacji.
 • Tworzymy plan projektu
  Rysujemy mapę, na której znajduje się droga do celu, podzielona na etapy i przystanki, tak aby jej pokonanie było możliwe zarówno do wyobrażania, jak i przejścia.
 • Budujemy harmonogram z podziałem na cele cząstkowe i narzędzia pomagające je zrealizować
  Określone już cele cząstkowe rozpisujemy w czasie, aby oszacować, ile zajmie nam realizacja poszczególnych etapów. Razem z klientem i całą załogą realizujemy plan, monitorując poszczególne etapy.
  Przystępujemy do działania! Każdy ukończony etap jest dokładnie przeanalizowany, aby wyciągnąć wnioski przed rozpoczęciem kolejnego. Każdy kamień milowy wieńczy raport dla klienta.
 • Oceniamy i weryfikujemy osiągnięte cele
  To czas na rzetelną ocenę postępów i porównanie założeń z rzeczywistymi osiągnięciami. To również moment, kiedy warto zastanowić się nad dalszym rozwojem – w którą stronę zmierzamy, co chcemy osiągnąć w dalszej perspektywie.

Wszystkie projekty szkoleniowe realizowane są wg. autorskiej metody rozwoju i doskonalenia kompetencji DEDAL©

Etap 1: Diagnoza (badanie potrzeb/ autodiagnoza)

Etap 2: Edukacja – uczenie się (szkolenie i samodzielne zdobywanie wiedzy)

Etap 3: Doskonalenie – ćwiczenie praktyczne (na szkoleniu)

Etap 4: Analiza – wyciąganie wniosków, poprawa błędów (na szkoleniu i w miejscu pracy – feedback/ coaching)

Etap 5: Lądowanie – wdrożenie w codziennej pracy nowych umiejętności (samodzielnie w środowisku pracy)

error: