Wartościowe doradztwo to ekspercka wiedza poparta doświadczeniem. To nie tylko wskazówki i zalecenia, ale całościowe projekty wraz ze wdrożeniami w organizacji klienta, opracowane zawsze w ścisłym porozumieniu z klientem, z uwzględnieniem kultury jego organizacji oraz sytuacji rynkowej.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów konsultingowych w obszarze HR i rozwoju pracowników oraz sprzedaży. Połowa sukcesu to przygotowanie rozwiązania szytego na miarę i zbudowanie silnego zaangażowania po stronie załogi firmy, dla której projekt jest realizowany. Dobra komunikacja, wysokie standardy etyczne i czasami znajomość branży oraz sprawne zarządzanie projektem – to druga połowa. Skuteczność proponowanych rozwiązań i ich wdrożenia w równiej mierze zależą od konsultantów, jak i klienta. Dlatego najlepsze projekty konsultingowe są realizowane przez zespół złożony z ekspertów Dedal Consulting, oraz – o ile to możliwe – ze specjalistów organizacji klienta.

Przez ponad 20 lat pracy z klientami przeprowadziliśmy dziesiątki udanych projektów konsultingowych i wiemy, że w dobrym konsultingu nie chodzi wcale o idealne rozwiązania, bo takie nie istnieją. Każdy projekt doradczy polega nie tylko na wprowadzaniu zmiany, ale też na odpowiednim zarządzaniu tą zmianą. A zmiany zawsze wywołują opór, dlatego potrzebują zaangażowania wszystkich pracowników firmy. Sztuką jest elastyczne podejście do celów, a jednocześnie osiąganie zamierzonego efektu.

Dzięki współpracy z dużym gronem sprawdzonych i doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin zawsze potrafimy zaoferować rozwiązania naszym klientom.

Opowiedz nam o swoim problemie, a wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji.

Obszary w jakich możemy pomóc:

 • Wszelkie z obszaru tzw. „miękkiego” HR-u
 • Rekrutacja i employer branding
 • Rozwój i szkolenia pracowników
 • Systemy motywacyjne
 • Komunikacja i zarządzanie informacją
 • Budowanie i rozwijanie kultury przywództwa
 • Zmiany kultury organizacyjnej w wybranym kierunku
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych
 • Wdrażanie i zarządzanie zmianami
 • Praca zespołowa oraz budowanie efektywnych zespołów
 • Badanie opinii pracowniczych
 • Tworzenie i ocena strategii działania firmy
 • Facylitacja warsztatów strategicznych
 • Zarządzanie przez cele (MBO)
 • Oceny pracownicze i kultura bieżącego feedbacku
 • Struktury organizacyjne i opisy stanowisk
 • Budowanie działów i sił sprzedaży
 • Tworzenie i usprawnianie zespołów zakupowych
 • Zarządzanie procesami i zespołami sprzedaży
 • Rozwój i doskonalenie umiejętności sił sprzedaży
 • Pozyskiwanie i obsługa kluczowych klientów
 • Strategie i taktyki negocjacyjne
 • Ocena i planowanie rozwoju kompetencji (AC/DC)
error: